Kalite Politikamız

Erbal Gıda olarak gerek ülke ekonomisine gerekse Erzurum ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarının bilincinde, gıdada sürdürülebilir kalite ve sağlığı ön planda tutan, kaliteli gıda açısından sektöründe başarıya koşan bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli ve Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata 'yı hedeflemelidir.Bu şüphesiz başarımızında temellerinden birini oluşturacaktır.

Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde bir firma olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekte bunun için sürekli çalışma ve teknolojik destekle entegre hareket etmektedir.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi 'ni bütün firmamızın temelinden tabanına yaymış olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir